Игри

Информация за страница Тутракан

Тутракан е град в област Силистра, Североизточна  България. Той е административен и стопански център на община Тутракан. Разположен е по брега на река Дунав. Населението на града към края на 2009 година е 9476 жители, което го прави второто по големина населено място в областта. Отстои на 58 км източно от град Русе, на 62 км западно от град Силистра и на 74 км северно от град Разград. Пристанището му улеснява комуникациите и определя значимото място, което е заемал и заема Тутракан в своето историческо развитие. Градът се намира на 26°36' източна дължина и 44°03' северна ширина. Надморската височина е 13 м. от речния бряг, а платото (равната част на града), разположено на 500 м. от реката, достига 126 м. Населеното място е общински център с 15 населени места, 440 км. площ и население 7258 души. Той е важен с оглед най-вече разположението си на реката, което се отразява благоприятно върху икономиката.

    През епохата на римляните в града квартирува част от 11-ти Клавдиев легион. Информация за това се черпи от каменен надпис, датиращ от 18 октомври 294 г. Името Трансмариска означава “Селище зад блатата”, визирайки срещуположната равна като тепсия низина около днешния румънски град Олтеница. При император Валент (366) е построен салов мост на река Дунав при войната му с готите. Градът е част от старобългарските крепости от времето на Първото българско царство, а името му отразява титла. "Тмутаракан" е таркан-военоначалник на гранично подразделение. Средновековни арабски географи отбелязват града с имената Рекран, Закатра, Тракан, Тарака. Други го споменават като Туквант, Торкан, Дуракам, Дирака, Диркана, Таткракам. През XV-XVI век в града е имало много водни (на река Дунав) и вятърни (по хълмовете на брега) мелници, които са просъществували до по-късно, а последната водна мелница (шифмюле) е доживяла до 1942 г. През май 1773 година Суворов превзема града, а Кутузов го завладява на 11 октомври 1811 година. Така в историята на Тутракан са записани имената на 2 видни руски пълководци. След оттеглянето на руските войски турците разширяват и укрепват крепостта, Въпреки това обаче Кутузов успява да се справи успешно с превземането и завладяването на населеното място.

    На 21 май, след като успешно отразява турската атака, генералът решава без съгласуване с висшестоящите да превземе укрепения тутракански гарнизон. Турските войски са изненадани и затова Тутракан е превзет със значително по-малки от турските сили и с минимални загуби. Победата има важно тактическо значение, защото така са прекъснати турските съобщения между Силистра  и Русчук. . Трофеите от първата победа на Суворов над турците са 10 знамена, 50 лодки и други съдове, включително и пълни с товари. 6 леки турски оръдия са пренесени на лодките; 8 тежки топа - изхвърлени в Дунав. Руснаците загубват 60 души убити, а 150 са ранени. Вместо обикновен рапорт Суворов изпраща до Румянцев следните стихове:

„Слава Богу! Слава вамъ! Туртукай взятъ и я тамъ.“

(„Слава на Бога и слава Вам! Тутракан е превзет и аз съм там.“)

Началникът изпраща оригиналния му рапорт на императрицата „като безпримерен лаконизъм на безпримерния Суворов“. Същевременно го предава на военен съд за самоволните му действия. „Военната колегия изготви доклад, в който нейният секретар не беше пропуснал нито един закон, за да докара моята гибел“ - казва по-късно Суворов.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker